Archive

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Jak odczytać UUID urządzenia do instalacji w trybie AdHoc

September 17th, 2010 No comments

How to get iPad/iPhone UUID required for AdHoc installation?

1) Start iTunes and connect your iPad/iPhone. Click on device name on left navigation.
Uruchom iTUnes i podłącz iPad/iPhone. Kliknij na nazwę urzadzenia w lewym menu

2) On the Summary page for your iPhone, click on the word “Serial Number:” text
Na zakładce Podsumowanie, kliknij tekst “Numer Seryjny”

3) The serial number should change to the word “Identifier”, followed by a long string of numbers and digits
Numer seryjny zmieni się w Identyfikator (UUID) i 40 znakowy numer

4) When you press CTRL+C (Windows) or Command/AppleKey + C (Mac) and the UUID will be copied to the clipboard and can then be pasted into an YM/Email by Paste command or shortcut CTRL+V (Windows) or Command/AppleKey + V (Mac)

Po naciśnięciu CTRL+C (Windows) lub Command/AppleKey + C (Mac) numer zostanie skopiowany do schowka i może być wklejony na YM lub do wiadomości Email komendą WKLEJ lub klawiszami CTRL+V (Windows) lub Command/AppleKey + V (Mac)

Tags:

Pierwsze kroki

September 9th, 2010 No comments

Warto zacząć “po kolei”. Apple wykonało naprawdę dobrą pracę i dostarcza programistą bardzo dobrze napisaną dokumentację, podcasty oraz tutoriale. Problemem może być jedynie czas.

Zaczynamy oczywiście od zakupu Maca. Niestety, w odróżnieniu od aplikacji na Symbian i Android, tutaj jest tylko jeden dostępny system – Mac OS X. Zalecane oprogramowanie to Xcode. Zalecany język to Objective-C.
Warto znać przynajmniej podstawy programowania obiektowego, chociaż Apple również na ten temat dostarcza solidnej porcji wiedzy.

Po pobraniu z sieci i instalacji Xcode wraz SDK możemy zacząć programowanie.

Pierwsze aplikacja to tylko kilka kliknięć. Wybieramy rodzaj aplikacji, klikamy “next”. I aplikacja gotowa.
Niestety kolejny krok wymaga już poczytania tutoriala.

Na stronie http://developer.apple.com znajdziemy link do iOS Dev Center, a następnie kilkanaście dokumentów “Getting Started”. Warto zapoznać się co najmniej z tymi, które omawiają:

– Getting Started with iOS
– iOS Overview
– Tools for iOS Development (warto poczytać o Xcode i Instruments)
– iOS Application Programming Guide

następnie możemy przystąpić do specyfiki języka Objective-C i środowiska iOS
– Learning Objective-C: A Primer
– Key-Value Coding Programming Guide
– Table View Programming Guide for iOS
– View Controller Programming Guide for iOS (bardzo ważny dokument)

Dokumentacja w obecnej chwili zawiera ponad 1300 dokumentów, więc ich dokładna analiza z pewnością może być niemożliwa w krótkim czasie. Kolejne dokumenty warto przyswajać po analizie kolejnych przykładów lub po utworzeniu kilku prostych aplikacji. W sieci możemy znaleźć również kilka tysięcy filmów i blogów poświęconych programowaniu i tworzeniu aplikacji.

Po tej porcji informacji, mamy już podstawy do analizowania gotowych aplikacji i przykładów dostarczanych przez Apple.

Tags: