Moje aplikacje

December 21st, 2010 Leave a comment Go to comments

Dotychczas w App Store pojawiły się:

  • Kalkulator LokatKalkulator Wynagrodzeń – kalkulator wylicza wynagrodzenie netto z brutto dla każdego miesiąca w roku. Kalkulator umożliwia zmianę wynagrodzenia dla dowolnego miesiąca w roku.

    Aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Więcej na www.kalkulatorlokat.pl

  • Kalkulator LokatKalkulator Lokat – aplikacja wyliczająca odsetki z lokaty z uwzględnieniem różnych okresów kapitalizacji oraz odliczaniem podatku po każdej kapitalizacji.
    Aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.  Więcej na www.kalkulatorlokat.pl

  • Pie Chart 3D to aplikacja pozwalająca wygenerować błyskawicznie wykres kołowy, zapisać go do późniejszego użycia, wykonać prezentację na iPadzie lub wysłać emailem. Więcej na piechart.orpi.pl
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.