iOS programming in 2010

Bluetooth: not available – Macbook OX Sierra – solved

Posted: October 10th, 2017 | Author: | Filed under: Uncategorized | Comments Off on Bluetooth: not available – Macbook OX Sierra – solved

Working solution. Fast and easy.

“Bluetooth not available” may happen after upgrade or when one of devices fails.

I was able to solve issue on on El Capitan and also on latest Sierra. It requires quick NVRAM reset.
No settings are deleted. In my case, one, hanging bluetooth device was removed from config.

bluetooth

1. Shutdown computer.
2. Press Power On.
3. As soon as the computer starts (makes a sound) press Alt+Cmd+R+P and hold for a while. Release after the next sound.
4. Your Mac will reboot and bluetooth is working again.

 


Jak odczytać UUID urządzenia do instalacji w trybie AdHoc

Posted: September 17th, 2010 | Author: | Filed under: Uncategorized | Comments Off on Jak odczytać UUID urządzenia do instalacji w trybie AdHoc

How to get iPad/iPhone UUID required for AdHoc installation?

1) Start iTunes and connect your iPad/iPhone. Click on device name on left navigation.
Uruchom iTUnes i podłącz iPad/iPhone. Kliknij na nazwę urzadzenia w lewym menu

2) On the Summary page for your iPhone, click on the word “Serial Number:” text
Na zakÅ‚adce Podsumowanie, kliknij tekst “Numer Seryjny”

3) The serial number should change to the word “Identifier”, followed by a long string of numbers and digits
Numer seryjny zmieni siÄ™ w Identyfikator (UUID) i 40 znakowy numer

4) When you press CTRL+C (Windows) or Command/AppleKey + C (Mac) and the UUID will be copied to the clipboard and can then be pasted into an YM/Email by Paste command or shortcut CTRL+V (Windows) or Command/AppleKey + V (Mac)

Po naciśnięciu CTRL+C (Windows) lub Command/AppleKey + C (Mac) numer zostanie skopiowany do schowka i może być wklejony na YM lub do wiadomości Email komendą WKLEJ lub klawiszami CTRL+V (Windows) lub Command/AppleKey + V (Mac)


Pierwsze kroki

Posted: September 9th, 2010 | Author: | Filed under: Uncategorized | Comments Off on Pierwsze kroki

Warto zacząć “po kolei”. Apple wykonaÅ‚o naprawdÄ™ dobrÄ… pracÄ™ i dostarcza programistÄ… bardzo dobrze napisanÄ… dokumentacjÄ™, podcasty oraz tutoriale. Problemem może być jedynie czas.

Zaczynamy oczywiÅ›cie od zakupu Maca. Niestety, w odróżnieniu od aplikacji na Symbian i Android, tutaj jest tylko jeden dostÄ™pny system – Mac OS X. Zalecane oprogramowanie to Xcode. Zalecany jÄ™zyk to Objective-C.
Warto znać przynajmniej podstawy programowania obiektowego, chociaż Apple również na ten temat dostarcza solidnej porcji wiedzy.

Po pobraniu z sieci i instalacji Xcode wraz SDK możemy zacząć programowanie.

Pierwsze aplikacja to tylko kilka kliknięć. Wybieramy rodzaj aplikacji, klikamy “next”. I aplikacja gotowa.
Niestety kolejny krok wymaga już poczytania tutoriala.

Na stronie http://developer.apple.com znajdziemy link do iOS Dev Center, a nastÄ™pnie kilkanaÅ›cie dokumentów “Getting Started”. Warto zapoznać siÄ™ co najmniej z tymi, które omawiajÄ…:

– Getting Started with iOS
– iOS Overview
– Tools for iOS Development (warto poczytać o Xcode i Instruments)
– iOS Application Programming Guide

następnie możemy przystąpić do specyfiki języka Objective-C i środowiska iOS
– Learning Objective-C: A Primer
– Key-Value Coding Programming Guide
– Table View Programming Guide for iOS
– View Controller Programming Guide for iOS (bardzo ważny dokument)

Dokumentacja w obecnej chwili zawiera ponad 1300 dokumentów, więc ich dokładna analiza z pewnością może być niemożliwa w krótkim czasie. Kolejne dokumenty warto przyswajać po analizie kolejnych przykładów lub po utworzeniu kilku prostych aplikacji. W sieci możemy znaleźć również kilka tysięcy filmów i blogów poświęconych programowaniu i tworzeniu aplikacji.

Po tej porcji informacji, mamy już podstawy do analizowania gotowych aplikacji i przykładów dostarczanych przez Apple.