Home > Xcode solutions > Wykres Pie Chart 3D na iPhone – Objective-C – Xcode

Wykres Pie Chart 3D na iPhone – Objective-C – Xcode

July 15th, 2016

[English description of Pie Chart Library is available at the bottom.
I use this library in my Pie Chart 3D app – https://iphone.orpi.pl/?p=25 ]

New version of application has been published. There are not too many changes, however you may like better color management, decimal numbers support and a few other changes.

Biblioteki graficzne iPhone nie zawierają zaawansowanych funkcji ani API do rysowania wykresów. Bardzo często w sieci pojawiają się pytania jak narysować wykres kołowy (pie chart).
ZnalazÅ‚em kilka miejsc, gdzie opisane jest jak narysować pÅ‚aski wykres wykorzystujÄ…c linie i Å‚uki. Nie jest to trudne – takÄ… metodÄ™ można byÅ‚o już stosować w PHP. Dodatkowo Objective-C oferuje bogate możliwoÅ›ci wypeÅ‚niania obszarów, pozostaje wiÄ™c jedynie przypomnieć sobie kilka zasad trygonometrii (sinus i cosinus) i można rysować.

Nie znalazłem natomiast nigdzie rozwiązania do rysowania przestrzennych 3D. W PHP dodano bardzo fajny parametr style=IMG_ARC_PIE do rysowania łuku:
bool imagefilledarc ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $start , int $end , int $color , int $style )

parametr style=IMG_ARC_PIE rysuje fragment wykresu przestrzennego/ slice.

Niestety, w SDK 4.1 mamy możliwość rysowania tylko płaskich wykresów. A więc trzeba to oprogramować samodzielnie.

Postanowiłem przygotować własną bibliotekę, która będzie nie tylko rysowała wykresy płaskie, ale również wykresy 3D.

Poniżej film prezentujący możliwości biblioteki.
Wersja 1.0 wymaga jeszcze kilku poprawek. Planuję również dodanie możliwości wyświetlania etykiet.


Nad biblioteką spędziłem trochę prywatnego czasu, więc nie zostanie ona udostępniona bezpłatnie.
Koszt licencji i kodu źródłowego to
– 10 EUR za licencjÄ™ na wykorzystanie w jednej aplikacji
– 50 EUR dla wszystkich aplikacji jednej osoby/firmy z prawem modyfikacji, ale bez prawa dalszego publikowania.
Wymagana płatność PayPal. Po zakupie proszę o kontakt na adres piechart [ at] orpi /dot\ pl
Dostępne funkcjonalności:
– definicja etykiet
– definicja wartoÅ›ci
– definicja kolorów
– wyÅ›wietlanie wartoÅ›ci liczbowych lub procentowych albo żadnych
– definicja iloÅ›ci cyfr dziesiÄ™tnych w etykietach
– kÄ…t rozpoczÄ™cia wyÅ›wietlania wykresu
– pochylenie wykresu
– promieÅ„ wykresu
– interakcja z użytkownikiem (wyÅ‚Ä…czana)
.. obrót palcem
.. zmiana rozmiaru/promienia dwoma palcami
.. zmiana kÄ…ta pochylenia palcem
.. kliknięcie na element zwraca numer klikniętego elementu z wykorzystaniem metody protokołu, tak jak w przypadku table cell

Definicja klasy Pie Chart 3D zamieszczona jest tutaj

(If you want to buy this library, the price is:
10 EUR for one application usage
50 EUR for unlimited applications
Features:
– labels definition
– values definition
– colors definition
– displaying labels, values or percent value or nothing
– starting angle
– chart inclination
– chart radius
– user interaction (can be turned off)
.. rotation with finger
.. resizing with finger
.. change inclination with finger
.. tap slice, return slice number in protocol (same as table cell)

You will have right to use library in your applications, including all modifications, however I you won’t be allowed to publish this code. After payment Pie Chart 3D class and demo application source code will be delivered in less than 24 hours to your email address.). Please send me e-mail to piechart [ at] orpi /dot\ pl

 

Pie Chart 3D class header file can be found here

License type
Enter email , app./company
Tags:
 1. plusz
  October 13th, 2010 at 19:49 | #1

  after payment, just send me email to piechart [ at] orpi /dot\ pl
  please make sure that you check spam folder – sometimes emails may be blocked. You can contact me on Yahoo: pluszi

 2. Brad
  May 2nd, 2015 at 17:22 | #2

  Are these classes updated to modern objective-c/Swift. Which version of openGl ES are you using?

 3. plusz
  May 3rd, 2015 at 18:54 | #3

  I’m not using OpenGL. It is using Quartz 2d.
  I’m preparing new version which is already finished, but need to prepare for Apple submission. Hopefully this month.

Comments are closed.