iOS programming in 2010

Dotychczas w App Store pojawiły się:

  • Kalkulator LokatKalkulator Wynagrodzeń – kalkulator wylicza wynagrodzenie netto z brutto dla każdego miesiąca w roku. Kalkulator umożliwia zmianę wynagrodzenia dla dowolnego miesiąca w roku.Aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Więcej na www.kalkulatorlokat.pl
  • Kalkulator LokatKalkulator Lokat – aplikacja wyliczajęca odsetki z lokaty z uwzględnieniem różnych okresów kapitalizacji oraz odliczaniem podatku po każdej kapitalizacji.
   Aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.
   Więcej na www.kalkulatorlokat.pl
 • Pie Chart 3D to aplikacja pozwalająca wygenerować błyskawicznie wykres kołowy, zapisać go do późniejszego użycia, wykonać prezentację na iPadzie lub wysłać emailem. Więcej na piechart.orpi.pl