Moje aplikacje

December 21st, 2010 Leave a comment Go to comments

Dotychczas w App Store pojawiły się:

  • Kalkulator LokatKalkulator WynagrodzeÅ„ – kalkulator wylicza wynagrodzenie netto z brutto dla każdego miesiÄ…ca w roku. Kalkulator umożliwia zmianÄ™ wynagrodzenia dla dowolnego miesiÄ…ca w roku.

    Aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Więcej na www.kalkulatorlokat.pl

  • Kalkulator LokatKalkulator Lokat – aplikacja wyliczajÄ…ca odsetki z lokaty z uwzglÄ™dnieniem różnych okresów kapitalizacji oraz odliczaniem podatku po każdej kapitalizacji.
    Aplikacja dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.  Więcej na www.kalkulatorlokat.pl

  • Pie Chart 3D to aplikacja pozwalajÄ…ca wygenerować bÅ‚yskawicznie wykres koÅ‚owy, zapisać go do późniejszego użycia, wykonać prezentacjÄ™ na iPadzie lub wysÅ‚ać emailem. WiÄ™cej na piechart.orpi.pl
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.